גרסה 3.3

להלן העדכונים שנוספו בגרסה 3.3  

ý      מחולל דוחות באקסל  

v   צירוף מספר תיקים בו זמנית לגליון האקסל.

v   יצוא סכומים מעוגלים לפי סימון בתיק.

v    שליפת מפתחות מכל התיקים המצורפים (ולא רק מהתיק הראשון).

v    שליפת סיכום פעולות נוספות בסטטוס - במאוחד ובסולו.

v    יצירת גליון אקסל בתבנית מחולל דוחות מתוך התפריט.

v    בחירה ביצוא דוחות מעוצבים באקסל לגליון מחולל הדוחות או לגליון אקסל רגיל. 

ý      הסבת תיקים מגרסה 2 לגרסה 3

v    הסבת קבוצת תיקים.

v    פתיחת תיק שהוסב לקריאה בלבד.

ý      תיקי סולו - מאזן בוחן

v    יצוא דוח הפרשים מעוצב לאקסל בקליטת מאזן בוחן (השוואת יתרה במאזן בוחן נוכחי ליתרה לפי מאזן בוחן קודם).

v    הדפסת נייר עבודה של חשבונות שאוחדו.

v   בחירת טווח חשבונות בהדפסת מחולל ניירות עבודה.

v   העתקת יתרות חשבונות מתיק אחר ללא איפוס היתרות בכל החשבונות הקיימים בתיק שבטיפול.

v   בחירה באופן הצגת מספרי השוואה לחשבונות:

     §    על פי קישור החשבונות לסטטוסים בתיק מספרי ההשוואה השמור בתיק.

     §    על פי קישור החשבונות לסטטוסים בתיק שבטיפול. 

ý      ניירות ביקורת לחשבון

v   הוספת הערת מנהל, ואופציה להדפסת הערות מנהל בנייר עבודה מרכז.

 ý      דוחות אחרים

v   חישוב רבית 3 (ט), 3(י), והפרשי הצמדה פטורים לבעל שליטה (רק בתיקים שבהם קיים קובץ במבנה אחיד).

ý      קובץ במבנה אחיד  

v   יצוא כרטסת מקובץ במבנה אחיד לדוח מעוצב באקסל.

v   יצוא מאזן בוחן מקובץ במבנה אחיד לדוח מעוצב באקסל.

v   הצגת תנועות בחשבון נגדי ובמנה במסך ניתוח יתרה.

 ý      נייר עבודה מרכז מאוחדים

v   הצגת החשבונות בסטטוס בקליק על שם הסטטוס.

v   נייר ביקורת וצרופה לסטטוס וסימון התצוגה בנייר עבוד מרכז.

v   בחירה בהצגת נייר עבודה מרכז בכניסה לתיק (ברירת מחדל - הצגת תפריט כללי).

v   בתצוגת נייר עבודה מרכז בפריסה לחשבונות, כאשר קיימים חשבונות בעלי מספר חשבון זהה, הצגת שם החשבון בהצבת הסמן על סכום יתרת החשבון.

v   הבחירת מספר סטטוס מתוך רשימה נפתחת בפקודה יומן צפה.

עבור לתוכן העמוד