גרסה 3.2

להלן העדכונים ואופציות הפעולה שנוספו בגרסה 3.2 מנובמבר 2014 (גרסה קודמת 3.1 מאפריל 2014)

הדפסה

.PDF - הדפסה ל

מדריך למשתמש

תצוגה ברורה וזמינה ללא צורך בהתאמת מיוחדות במערכת. - HTML מדריך למשתמש בתצוגת

נייר עבודה מרכז

סימון צרופות לחשבון או לסטטוס בנייר העבודה המרכז, והצגת הצרופות ע"י קליק על צלמית הצרופה.

היפוך דף בהדפסת נייר עבודה מרכז בשינוי מפתח מיון.

הוספות שורות ריקות) עד 5 שורות) לכל חשבון בהדפסת נייר עבודה מרכז.

פעולות נוספות

אפשרות לאיפוס סכומים בהעתקת פעולות נוספות מתיק אחר.

גיבוי ושיחזור פעולות נוספות בנפרד.

הוספת שם חשבון בתצוגת פעולות נוספות ברצף.

גיבוי ושיחזור

ייעול תצוגת רשימת הגיבויים בספריה.

אפשרות לקבוע תדירות הגיבוי האוטומטי (לא פחות מ- 15 דקות).

מאוחדים

הקמת תיק מאוחד מתיק מאוחד קודם.

אפשרות להרחיב ולצמצם התצוגה בנייר עבודה מרכז בעמודת דוח מאוחד באיחוד (מאוחד פנימי) בדוחות

מאוחדים. בהרחבת התצוגה מוצגים כל התיקים + עמודת פעולות התאמה במאוחד הפנימי.

אפשרות לקיבוץ ותצוגת פעולות נוספות בשורה אחת בנייר עבודה מרכז.

. יצירת תיק סולו מתיק מאוחד, בעיקר לצורך הכנת טופס 6111

העתקת פעולות נוספות מתיק מאוחד אחר

.Word - עריכת דוחות תקופתיים והעברה ל

של דוח לשלוש שנים של מאוחד + חברה. Word - העברה ל

תזרימי מזומנים בדוחות מאוחדים.

מחולל דוחות באקסל

יבוא לאקסל של סיכום היתרה בחשבונות המקובצים לפי שדה "משתנה 1" ו- "משתנה 2" שברשומת

החשבון.

תצוגת הרכב חשבונות בפונקצית יבוא נתונים לפי סטטוס.

תצוגת תנועות בחשבון מהקבוץ האחיד + פעולות נוספות שנוספו ברקפת.

דוחות מעוצבים באקסל

דוחות מעוצבים באקסל ללא צורך בשינויים באבטחה בקטגורית "יחסי אמון" באקסל.

העברת כרטסת מהקובץ במבנה אחיד כדוח מעוצב באקסל.

בנק הערות לניירות ביקורת

אופציה להגדרת בנק הערות ביקורת (עד 100 תווים) ויבוא הערת ביקורת מבנק ההערות לנייר הביקורת.

אפשרות ליבוא הערה מבנק הערות הביקורת למספר חשבונות.

צרופות

קישור צרופה כללית למספר חשבונות או למספר סטטוסים.

עבור לתוכן העמוד