גרסה 3.1

להלן העדכונים שנוספו בגרסה 3.1 

 • דוחות בסכומים מדווחים
 • דוחות במטבע משני
 • מאזנים מאוחדים כולל דוחות בסכומים מדווחים ובמטבע משני
 • העברה ל- Word בכלל זה דוחות מאוחדים, ומאוחדים+חברה לשלוש שנים
 • טופס 6111 מעודכן לשנת המס 2013
 • ניירות ביקורת - תצוגת פעולות נוספות במטבע משני לצד סכומים נומינאליים
 • דוחות מעוצבים באקסל - דוחות כספיים וניירות עבודה
 • אופציה לשינוי רזולוציה
 • נייר עבודה לפי מרכזי רווח
 • סימון "נבדק" בנייר עבודה מרכז
 • עבור לתוכן העמוד