סאנפלאואר השקעות *

אנו משתמשים בתוכנה כשנתיים ומאוד מרוצים מהאפשרויות הקיימות בה ומהשירות האדיב והמקצועי. התוכנה הומלצה על ידנו לחברות שונותשרכשו את התוכנה בעקבות המלצתנו. לתוכנה יתרונות רבים :

א. ממשק לקליטת מאזני בוחן מתוכנות הנה"ח מגוונות ומאקסל, דבר החוסך את הצורך בהקלדות.

ב. פורמט מאזן וניירות עבודההמאפשרים הצגת הנתונים עד לרמת החשבון.

ג. אפשרות לאחד חברות רבות בלחיצת כפתור - ברגע שעדכנת חברה אחת כל האיחוד מתעדכן.

ד. טבלת איחוד המאפשרת ביטול יתרות בין חברתיות ובדיקתן.

ה. אפשרות לייצא את המאזן המאוחד לאקסל לצורך ביצוע ניתוחים והפקת דוחות כספיים.

ו. התוכנה מותקנת אצל רו"ח המבקר והוא יכול לבקר את הדוחות לאחר שנשלח אליו גיבוי מהחברה ללא כל עלות נוספת מצידו.

 

אנו משתמשים בגרסה המתורגמת לאנגלית בשלוחה של החברה בחו"ל, איחוד הדוחות ע"י החשב בחו"ל באמצעות התוכנהמייעל את תהליך הכנת הדוחות המאוחדים.

החשבים בחו"ל משתמשים בתוכנה לצורך הכנת הדוחות הרבעוניים ושולחים לנו גיבוי המשתלב אוטומטית עם הדוחות המאוחדים של החברה בישראל.

 

דוד בראל, רו"ח

עבור לתוכן העמוד