יורופורט *

רקפת מעניקה לתאגיד הפועל במבנה מרובה חברות את היכולת לשמור על אחידות באופן ההצגה והסיווג של הנתונים הכספיים לסעיפים הרלוונטיים בדוחות הכספיים הראשיים של כל החברות הקשורות. נושא זה חשוב מאין כמוהו בעידן ה-SOX. בנוסף, מאפשרת רקפת דריל דאון בנתונים מרמת הדוח המאוחד עד רמת החשבון בחברה הבודדת.

מעבר לכל, רקפת מהווה כלי שימושי ייחודי להנהלת התאגיד בבואו לנתח את תוצאות מגזרי התאגיד מיד עם סיום הכנת הדוח המאוחד.

ברמת השירות, בכל פניה גילינו שמדובר במקצוענים בעלי רמת קשב גבוהה לצרכי התאגיד ופתיחות לעדכונים המקצועיים. מרגישים שהם אוהבים את העבודה שלהם.
עבור לתוכן העמוד