קובץ במבנה אחיד

  • קריאת מאזן בוחן ישירות מהקובץ האחיד לרקפת.
  • שמירת הקובץ האחיד כחלק מקבצי רקפת, וגישה מיידית להצגת מידע מהנהלת החשבונות תוך כדי העבודה ברקפת.
  • הפקת דוחות - מאזן בוחן, כרטסת, פקודות יומן.
  • חיפוש ואיתור נתונים, ושרשור החיפוש - לדוגמה, הצגת תנועות בחשבון מתוך מאזן הבוחן, הצגת מנה בהנהלת חשבונות מתוך החשבון המוצג, והצגת מסמכי תיעוד פנים לפי מספרי האסמכתא בתנועות בחשבון המוצג.
  • גישה למסמכי תיעוד פנים (חשבוניות מס, קבלות, תעודות משלוח וכו') שהופקו בתוכנת הנהלת החשבונות.
עבור לתוכן העמוד