טופס 6111

  • הצגת שורות המאזן, דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס לצד דוח 6111, סימון שורות מהדוחות הכספיים וגרירתן לשורה הרצויה בדוח 6111.

  • שמירת ההגדרות והעתקתן בתקופה הבאה.

  • אפשרות לקישור הנתונים לדוח 6111 ברמת חשבונות מאזן בוחן.

  • יצירת קובץ לשידור בשע"מ או באינטרנט, אפשרות לאיסוף עד 10 תיקים לשם שידור אחד לשע"מ.

  • בדיקת איזון ובקרת שגיאות לפי ההגדרות בטופס 6111.

 

עבור לתוכן העמוד