דיווח מגזרים

  • עריכת והצגת הדוחות הכספיים לפי שלושה מגזרים ראשיים, לדוגמה - מגזרים עסקיים, מגזרים גיאוגרפיים ומאזן הצמדה (שמות המגזרים הראשיים נקבעים על ידי המשתמש).
  • בכל מגזר ראשי ניתן להגדיר עד 84 מגזרים.
  • מיון חשבונות מאזן הבוחן למגזרים הן ישירות למגזר בודד, והן חלוקה לפי מפתח אחוזי למספר מגזרים.
  • דיווח מגזרים בדוחות סולו ובדוחות מאוחדים.
  • פעולות נוספות מגזריות בין חברות הקבוצה המשתתפות בדוחות מאוחדים.
  • דיווח מגזרים בסכומים נומינליים, בסכומים מדווחים ובמטבע משני.
עבור לתוכן העמוד