דוחות בשני מטבעות

  • עריכת הדוחות הכספיים במטבע משני במקביל למטבע ראשי, לדוגמה - דוחות בדולר במקביל לדוחות בשקל חדש.
  • קביעת המטבע הראשי והמטבע המשני נתונה לבחירת המשתמש.
  • הצגת הנתונים במטבע משני לכל התקופות המשתתפות בדוח - שנה ושנתיים לאחור, ודוחות תקופתיים.
  • רישום פעולות נוספות במטבע משני במקביל לסכומים במטבע הראשי.
  • מעבר מדוחות במטבע ראשי לדוחות במטבע משני ובכיוון ההפוך בהקשת עכבר, כהרף עין.
  • הצגת דוחות כספיים במטבע משני לצד המטבע הראשי.
עבור לתוכן העמוד