מאזנים מאוחדים

  • איחוד עד 75 דוחות סולו, דוחות מאוחדים, או מאוחדים וסולו (איחוד אשכולות).
  • עדכון נתונים באחד מהדוחות באיחוד מעדכן אוטומטית את הנתונים בדוח המאוחד.
  • איחוד דוחות בסכומים נומינאליים, בסכומים מדווחים ובסכומים במטבע משני.
  • איחוד יחסי.
  • איחוד דוחות במטבעות שונים, והעברת הפרשי תרגום לשורה בדוחות בהכספיים לפי בחירת המשתמש.
  • חדש ! גרסה לועזית של התוכנה להתקנה אצל חברות בת בחו"ל, לשם קבלת דוחות רקפת לאיחוד הנערך על ידי חברת האם בארץ.
  • נייר עבודה טבלאי ובו טור לכל משתתף באיחוד, יתרה מצרפית לפני פעולות נוספות לאיחוד, פעולות נוספות לאיחוד והיתרה הסופית למאזן המאוחד.
  • Drill Down להצגת הרכב הסכומים באיחוד. 
  • דוח תזרימי מזומנים מאוחד.

 

עבור לתוכן העמוד