מאזן ודוח רווח והפסד

כללי

רקפת מאפשרת הפקת דוחות כספיים ממאזני בוחן בכל היקף (עד עשרות אלפי חשבונות בעלי יתרה).

לאחר קישור כל החשבונות לתבנית הדוחות הכספיים ורישום פעולות נוספות, מוצג המאזן כהרף עין. שינויים בקישור חשבונות מאזן הבוחן לשורות בתבנית הדוחות הכספיים ושינויים בתבנית הדוחות הכספיים מבוצעים במסך באופן מיידי.

קליטת מאזן בוחן

ניתן לקלוט נתוני מאזן בוחן באחת מהדרכים הבאות :

  • מקובץ ASCII המופק בתוכנת הנהלת החשבונות
  • מקובץ Excel
  • מקובץ במבנה אחיד

קישור החשבונות לתבנית הדוחות הכספיים

קישור חשבונות מאזן הבוחן על ידי הצגת החשבונות לצד תבנית הדוחות הכספיים, סימון חשבון או קבוצת חשבונות וגרירתם לשורה הרצויה במאזן או בדוח רווח והפסד.

פעולות נוספות

מלבד רישום הפעולות הנוספות במסך ייעודי, ניתן לרשום ולעדכן פעולות נוספות בחלון המוצג על גבי נייר העבודה המרכז, ולעמוד מיידית על השינויים בסכומים המוצגים בדוחות הכספיים.

ניירות עבודה

נייר עבודה מרכז הוא נייר העבודה הקלאסי, שבו מוצגים נתוני החשבונות בפירוט הבא : יתרת מאזן בוחן, הפעולות הנוספות לחשבון והיתרה הסופית לאחר פעולות נוספות. ניתן לערוך נייר העבודה בכמה צורות, לפי בחירת המשתמש.
בנוסף לכך, לרשות המשתמש עומד אוסף ניירות העבודה, שבהם ניתן להציג הנתונים בחתכים ובמיונים שונים. בין היתר, כוללת התוכנה מחולל ניירות עבודה המאפשר למשתמש לעצב ניירות עבודה לפי צרכיו.

החלפת קישור אוטומטית בין אקטיב חפסיב

מיון אוטומטי של חשבונות בין שני צדי המאזן (לדוגמה, מ"לקוחות" בנכסים ל"מקדמות מלקוחות" בהתחייבויות) על פי היתרה, על ידי הגדרה מראש של סעיפי המאזן הרלוונטיים.

דוחות תקופתיים

שמירת נתונים שנתיים לאחור מאפשרת הפקת דוחות תקופתיים הכוללים סכומים רבעוניים, מצטברים ושנתיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד