אודות רקפת

הגרסה הראשונה של רקפת נכתבה בתחילת שנות השמונים, עם הגעת מחשבי ה- PC הראשונים.
היישום הראשון שהופעל ברקפת היה קליטה ידנית של מאזן בוחן, עדכון פעולות נוספות, והפקת נייר עבודה מרכז שבו הופיעו היתרות הסופיות לעריכת המאזן ודוח רווח והפסד. מאז עברה התוכנה דרך ארוכה של שיפורים ועדכונים עד לגיבושה בצורתה הנוכחית.

 

רקפת הופצה לראשונה באופן מסחרי בשנת 1990 בגרסת Dos, ומשנת 2003 התוכנה מופצת בגרסת חלונות.

 

העקרון המנחה בבסיס התוכנה - עיצוב מבנה כל הדוחות הכספיים נקבע על ידי המשתמש, על ידי הגדרת מאפייני השורות המשתתפות בדוחות השונים, אחת לאחת.

ניתן לשנות מבנה הדוחות הקיים ללא קושי בעריכה Online על המסך, על ידי הוספת וגריעת שורות בדוח, עדכון המלל וההדגשות, ושינוי מיקום שורות קיימות הגורר עדכון אוטומטי של שורות הסיכומים בדוח.

לאחר עבודת תשתית בבניית הדוחות הראשונים, ניתן להעתיק הגדרת מבנה הדוחות הכספיים לתיק הבא, ובכך מתקצר משמעותית פרק הזמן המוקדש לחלק הטכני בהקמת הדוחות הכספיים. מלבד מבנה הדוחות הכספיים, ניתן להעתיק מספרי ההשוואה בכל הדוחות ולכל התקופות, פעולות נוספות, הגדרות העברה ל- Word, נוסחאות להעברת נתונים ל- Excel, וכו'. 

 

להסברים נוספים, ניתן לבחור באחד הנושאים המופיעים ברשימה שבצד ימין. כמו כן, ניתן ליצור קשר טלפונית או בדואר אלקטרוני לקבלת הסברים מפורטים ככל הנדרש.

 

כאן המקום להודות למשתמשי התוכנה הנאמנים, שבלעדי הצעותיהם להוספת יישומים ושיפורים בתוכנה, ספק רב אם ניתן היה להגיע לרמה המקצועית המאפיינת את רקפת.

עבור לתוכן העמוד